Geotehnični monitoring

Zakonsko osnovo za načrtovanje vsebine in obsega ter izvedbo tehničnega opazovanja zahtevnih gradbenih objektov določa novi slovenski standard za geotehnično projektiranje: SLOVENSKI STANDARD, SIST EN 1997-1, maj 2005, katerega uporaba je v Republiki Sloveniji obvezna od 1.1.2006. V RS smo privzeli evropski standard EN 1997-1: 2004, Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules z dovoljenjem CEN, Rue de Staassart 36, 1050 Bruselj, Belgija, ki je s tem postal osrednji slovenski standard za področje geotehničnega projektiranja.
Standard predvideva, da je potrebno za zagotovitev varnosti in kakovosti objekta izvajati naslednje dejavnosti:

 • nadzorovati potek in izvedbo gradnje,
 • s tehničnim opazovanjem spremljati obnašanje konstrukcije med gradnjo in po končani gradnji,
 • objekt mora biti ustrezno vzdrževan.

Opazovanja in meritve obnašanja konstrukcije ter njene okolice naj se po potrebi izvajajo:

 • med gradnjo, da se ugotovi, ali so potrebni sanacijski ukrepi ali sprememba poteka gradnje,
 • med gradnjo in po njej, da se predvidi dolgoročno obnašanje objekta.

Tehnično opazovanje je treba izvajati:

 • da se preveri veljavnost projektne prognoze obnašanja,
 • da se zagotovi, da se bo konstrukcija tudi po končani gradnji obnašala, kot je bilo zahtevano.

Trajanje tehničnega opazovanja po gradnji se prilagaja glede na rezultate opazovanja med gradnjo. Za objekte, ki lahko negativno vplivajo na širšo okolico, ali za konstrukcije, pri katerih porušitev lahko povzroči veliko materialno škodo ali ogroža življenja, se izvajanje tehničnega opazovanja zahteva več kot deset let po končani gradnji oziroma skozi celotno življenjsko dobo objekta.
V sklop tehničnega opazovanja spadajo tudi geodetske metode, ki nam omogočajo določanje premikov in deformacij geotehničnih objektov, kot so prometnice, mostovi, vodne pregrade, strojne konstrukcije, oporne in podporne konstrukcije, vkopi in nasipi ter ugotavljanje premikov zemeljske površine – plazovi, posedanje, ugrezanje zaradi rudarjenja, izsuševanja, črpanja podtalnice...
Na podlagi premikov točk izračunane deformacije zgrajenih objektov so informacija o lastnostih konstrukcij in materialov in podatek za analizo varnosti delovanja in/ali uporabe objekta. Pri naravnih objektih pa so izmerjeni premiki informacija o morebitni nevarnosti, ki jo pomenijo za okolico, presojo primernosti njihove ekonomske izrabe ipd. Redno spremljanje objekta omogoča pravočasno ukrepanje, kar poleg varnosti zagotavlja tudi pomemben prihranek finančnih sredstev.
Spremljanje premikov geotehničnih objektov je zaradi velikosti objektov in pričakovanih premikov nekoliko specifično. Pričakovana (projektirana) velikost premikov določa potrebno natančnost določitve premikov, velikost objekta pa določa metodo geodetske izmere. V osnovi izbiramo med terestričnimi metodami in metodami GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem). Glede na velikost pričakovanih premikov razdelimo postopke ugotavljanja premikov geotehničnih objektov na dve stopnji:

 • I. stopnja natančnosti: premiki velikosti 2 cm – 10 cm,
 • II. stopnja natančnosti: premiki velikosti 5 mm – 2 cm.

Geodetske meritve za ugotavljanje premikov se praviloma izvajajo v geodetski mreži, v katero so povezane referenčne točke in kontrolne točke na obravnavanem objektu.
Geodetske metode izmere za ugotavljanje premikov delimo na:

 • metode terestrične izmere,
 • metode izmere GNSS.

Med metode terestrične izmere uvrščamo:

 • metode za določitev vertikalnih premikov:
 • geometrični nivelman,
 • trigonometrično višinimerstvo.
 • metode za določitev horizontalnih premikov:
 • triangulacija, trilateracija,
 • poligonometrija.

Metode izmere GNSS, ki omogočajo določitev prostorskih premikov, so:

 • statična,
 • hitra statična,
 • kinematična,
 • metoda izmere RTK (Real Time Kinematic).

Kontaktni podatki

GEOID, Geodetski inženiring d.o.o.
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana

Tel.:   (01)  280-82-82, 280-81-08

Fax.:  (01)  280-81-07

Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

GEOID d.o.o., pisarna Gornji Grad

(ponedeljek in petek od 8-14 ure)

Attemsov trg 3

3342 Gornji Grad

GSM: (031) 337-478

Epošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.